MY MENU

Made in Thailand (MiT)MiT มีประโยชน์กับร้านเฟอร์นิเจอร์อย่างไร
 

เพราะครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์การศึกษา  และเฟอร์นิเจอร์  คือพัสดุที่ถูกกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้าง  พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและมีตราสัญลักษณ์ MiT จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.77 ล้านล้านบาท ต่อปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และเพื่อทำให้นโยบายนี้เป็นรูปธรรม  รัฐจึง  ให้แต้มต่อของราคาสินค้าที่มี MiT สูงถึง 5% เทียบกันสินค้าที่ไม่มี MiT

เช่น ผู้ขาย A เสนอราคาสินค้าที่ได้ MiT เสนอ ราคาขายสินค้าที่ 105 บาท เทียบคู่แข่ง B ที่เสนอขายสินค้า 100 บาท คู่แข่ง A จะได้รับพิจาณา ในการจัดซื้อในครั้งนี้


 
MiT (MADE IN THAILAND) คืออะไร
 
คือสินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องชัดเจน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดรับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) FTI

 
แล้วสินค้ายี่ห้อ TMCL และ FURNITECH ผ่านการรับรองและได้รับมาตรฐาน MiT ในกลุ่มสินค้าอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง MiT ในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น โต๊ะพับเอนกประสงค์, เก้าอี้จัดเลี้ยง, เก้าอี้สำนักงาน, โต๊ะทำงาน, โต๊ะประชุม, พาร์ติชั่น(ฉากกั้นห้อง) และกำลังดำเนินการขอใบรับรองในผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างต่อเนื่อง
 
ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายต่างๆมั่นใจได้ว่า บริษัทไทโย เฟอร์นิเทค จำกัด ได้มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้เป้าหมายที่ว่า มั่นใจราคา สินค้าคุณภาพ